معرفی روش جداسازی لرزه ای

 

با استفاده از روش های طراحی متعارف، امنیت محدودی را می توان در برابر زلزله به دست آورد. از رهگذر روش های سنتی، در صورت طراحی صحیح و اجرای مناسب، سازه ها فرو نریخته و می توان امنیت جانی را برای ساکنین تأمین نمود، اما این سطح عملکرد برای سازه هایی با اهمیت استراتژیک کافی نیست. سازه هایی مانند بیمارستان ها، ترمینال های فرودگاهی، پل های راه و راه آهن (به ویژه در شریان های ارتباطی)، کارخانه ها و مخازن مهم، می بایست حتی پس از زمین لرزه هایی قوی نیز عملکرد و سرویس دهی شان حفظ شود. در حال حاضر جداسازی لرزه ای موثرترین راه برای تحقق این مهم می باشد. این روش تنها راه مؤثر جهت کاهش توأمان شتاب و تغییرمکان نسبی طبقات است. با به حداقل رساندن شتاب ها و تغییر مکان های نسبی طبقات، نه تنها کاهش خسارت به اجزای غیرسازه ای ممکن می شود، بلکه می توان از محتویات و تجهیزات حساس داخل سازه ها نیز حفاظت کرد. این امر اجازه می دهد که در کنار حفاظت از المان های سازه ای باربر، ساختمان بعد از زمین لرزه به طور کامل سرویس دهی اش حفظ شود.

مقایسه ساختمان جداسازی لرزه ای شده با ساختمان پایه ثابت سنتی

جداسازی لرزه ای به وسیله ی تجهیزات جداساز که در زیر سازه ها قرار می گیرند و یک سطح جداسازی را ایجاد می کنند، اجرا می شود. هدف آن است که از سازه ی بالای این تراز (روسازه)، در برابر حرکات شدید زمین لرزه محافظت شود. به عبارت دیگر روسازه از زمین، یعنی جایی که زلزله از آن منتقل می شود، جدا می گردد؛ و بنابراین در برابر اثرات مخرب زلزله ها محافظت می شود.

 

تصویری از جداگر لرزه ای در پروژه دیتا سنتر

 

مهمترین اثر جداسازی لرزه ای، افزایش دوره تناوب سازه ها از مقدار 0.1-1.0 ثانیه، که در آن امکان اعمال شتاب های بالا به سیستم وجود دارد، به بازه 2.0-3.0 ثانیه است. علاوه بر این، به دلیل وجود مکانیزمی جهت افزایش میرایی در جداسازها، مقادیر استهلاک انرژی بالاتری نیز حاصل می گردد. تقاضای تغییرمکانی افزایش یافته که ناشی از انتقال دوره ی تناوب می باشد نیز توسط تجهیزات جداساز تحمل شده که اجازه می دهد روسازه به صورت یک جسم صلب حرکت کند.

نمودار تأثیر جداسازی لرزه ای بر دوره تناوب و میرایی

کاربردها:

  • بیمارستان ها ، مدارس، موزه ها، ساختمان های مسکونی و دیگر انواع ساختمان ها.
  • پل های راه و راه آهن.
  • بهسازی سازه های تاریخی و/یا قدیمی.
  • مخازن، انبارهای حاوی مواد خطرناک.
  • دیتاسنترها.

 

برای مطالعه بیشتر در زمینه روش جداسازی لرزه ای به سایت شرکت پارس سایزمیک و لینک http://parsseismic.com/seismic-isolation/ مراجعه نمایید.

 

http://parsseismic.com/