ایمن

حتی زلزله

TIS

جداساز

رویداد ویژه : پروژه مخازن ذخیره گاز دهلران

همانطوری که می دانید حساسیت و اهمیت سطح عملکرد مورد نياز براي مخازن ذخیره نفت و گاز در زلزله صد ها برابر بیشتر از ساختمان هاي متداول و يا پر اهميتي همچون بيمارستان ها می باشد. شرکت TIS برنده طراحی و تامین جداگر های لرزه ای از نوع FPS برای مخازن ذخیره ميعانات گازي سرد C2 PLUS “10-TK-7101” و ETHYLENE “10-TK-7201” براي واحد الفین در مجتمع پتروشیمی دهلران (DPC) ميباشد

مفهوم جداسازی لرزه ای

امروزه جداسازی لرزه‌ای قابل قبول ترین سیستم محافظت سازه ها در برابر زلزله است. جداسازی لرزه ای به کمک تجهیزات جداساز که در زیر ساختمان نصب می گردند، حاصل می شود. این تجهیزات به شکل عمده ای از انتقال اثرات ناشی از حرکات زمین به سازه، جلوگیری می کنند؛ و بنابراین تقریباً آثار زمین لرزه بر ساختمان را به مقداری ناچیز و قابل چشم پوشی، می رسانند.

 
 
مفهوم جداساز لرزه ای tis

جداساز لرزه ای پاندولی اصطکاکی (FPS)

به طور کلی این نوع جداگر لرزه ای شامل سطوحی می باشد که می توانند بر روی هم بلغزند. جداساز لرزه ای اصطکاکی در ترازی که برای جداسازی لرزه ای یک سازه  انتخاب شده است نصب شده و وزن سازه بالای خود را تحمل کرده و تراز زیرین و پی منتقل خواهد کرد. هدف اصلی انتخاب و طراحی صحیح نیروی اصطکاکی میان سطوح این نوع جداساز لرزه ای است تا بتوان نیروی وارده از زلزله به سازه را کنترل کرد

مفهوم جداساز لرزه ای پاندولی اصطکاکی fps

اولین و تنها شرکت طراح و تولید کننده ی جداسازهای اصطکاکی پاندولی در ترکیه

کاربرد جداساز FPS

جداساز لرزه ای در مخازن گاز مایع

سازه خاص

جداساز لرزه ای در پل ها

پل

جداساز لرزه ای در ساختمان

ساختمان

مزایای FPS

ابعاد بهینه

به نسبت سایر انواع جداسازها کوچکتر و با ضخامتی کمتر

تطابق محاسبات تئوریک با واقعیت

تقریباً می توان رفتار حقیقی آن را با دقتی خوب و به شکلی کامل، مدل نمود. به عبارت دیگر محاسبات تئوریک پروژه تطابق خوبی با مشخصات واقعی تجهیزات خواهد داشت.

ماندگاری و طول عمر بیشتر

ماندگاری و طول عمر بیشتر

حذف پیچش

پیچش را در ساختمان از بین می برد. مرکز سختی و مرکز جرم، در ساختمان های جداسازی شده با این سیستم به طور خود کار بر یکدیگر منطبق می گردد. این امر یک مزیت مهم ساختمان های نامنظم است.

عملکرد مناسب در برابر آتش

عملکرد مناسب در برابر آتش

عملکرد خوب تحت بارهای قائم زلزله

طرح و کاربردی آسان‌ تر تحت بارهای عظیم قائم در مقایسه با انواع دیگر جداسازه